Syftet med listan är att underlätta hanteringen av uppehållstillstånd för studier genom att samtliga handläggare vid Migrationsverket kan utgå från listan gällande huruvida campusstudier eller ”blended learning” planeras, eller om utbildningen planeras att ges digitalt och i så fall under vilken period.

Studentavdelningen förmedlar uppgifter för Stockholms universitet till SUHF som skickar en uppdaterad lista till Migrationsverket. Det är viktigt att varje institution uppdaterar Studentavdelningens dokument vartefter beslut fattas och att uppgifterna om studieform för de kurser- och program på engelska är så tydliga som möjligt. Det är också viktigt att omedelbart ändra på dokumentet om uppgifterna ändras.

Maila study@su.se för att få tillgång till dokumentet. 

Studier på campus avgörande för internationella studenter

Eftersom ett av kraven för att beviljas uppehållstillstånd är fysisk närvaro riskerar internationella studenter att få problem om undervisningen ges på distans under en hel termin. Lärosätenas ambition att undervisningen sker på campus är därför avgörande för studenterna. För mer information se Migrationsverkets webbsida:

Nyhet/Externwebb: 

Sökande/Externwebb: 

Kontakt

Clara Tortellini, Studentavdelningen, study@su.se