Uppdaterad och korrekt, tydlig och fyllig information från lärosätena är viktigt för att Migrationsverket ska kunna fatta rätt beslut och för att handläggningstiden inte ska förlängas på grund av begäran om kompletteringar. Studentavdelningen förmedlar uppgifter för Stockholms universitet till SUHF som veckovis skickar en uppdaterad lista till Migrationsverket. Det är viktigt att varje institution uppdaterar listan vartefter beslut fattas och att uppgifterna om studieform för de kurser- och program på engelska är så tydliga som möjligt. Det är också viktigt att omedelbart ändra på listan om uppgifterna ändras.

Maila study@su.se för att få tillgång till listan.

Undervisningsform höstterminen 2020 och påverkan på uppehållstillståndsansökan

Migrationsverket har nyligen förtydligat att om studierna sett till hela tillståndsperioden till övervägande del ska bedrivas på campus så spelar det ingen roll om online studier sker under en del av första terminen. Om övriga förutsättningar är uppfyllda kan uppehållstillstånd beviljas för hela studietiden, dvs även inkluderat den första delen av höstterminen även om studierna under denna del ska bedrivas online. Detta gäller både vid en förstagångsansökan för en sökande som befinner sig utomlands och för en sökande som befinner sig i Sverige och ansöker om förlängt uppehållstillstånd. Däremot kan Migrationsverket inte bevilja uppehållstillstånd för ett helt läsår om hela höstterminen kommer bedrivas online utan några inslag av campusstudier utan i dessa fall får studenten vid ett senare tillfälle ansöka om tillstånd för vårterminen.

Begäran av intyg från Migrationsverket

I enstaka fall kan handläggare vid Migrationsverket begära in intyg angående undervisningsform för specifika kurser eller program, det är i dessa fall viktigt att ett intyg utfärdas av institutionen. Det finns ett exempel från Karolinska institutet på hur intyg kan se ut, maila study@su.se för att få se det.

Information till studenter angående uppehållstillståndsansökan

Information till studenter uppdateras löpande på de externa webbsidorna:

Information for international students

Information for inbound exchange students

Närmare instruktioner kring uppehållstillståndsansökan skickas även till avgiftsskyldiga studenter efter att de har betalat studieavgift för terminen (vilket är en förutsättning för att de ska kunna ansöka om uppehållstillstånd för studier).

Migrationsverkets information

Nyhet/Externwebb: 

Sökande/Externwebb (svenska och engelska)

Kontakt

Clara Tortellini, Studentavdelningen, study@su.se