• Resultat från den internationella alumnundersökningen
  • Alumnevenemang runt om i världen
  • Internationella alumner och studentrekrytering
  • Our alumni – statistik från kampanjen su.se/ouralumni
  • MFS – information om buddy programme för alumner och studenter inom ramen för Minor Field Studies

Tid: 5 februari, kl. 09.00–10.30
Plats: Ekosalen, Studenthuset
Anmäl dig här»

Rapport med internationella alumner

Examen från Stockholms universitet leder till arbete och två tredjedelar av våra internationella alumner har övervägande positiva erfarenheter av sina studier vid Stockholms universitet. Det visar den alumnundersökning som genomförts vid universitetet under året.
Läs också rapport om alumnundersökning»