International Student Barometer, ISB, är en av de största undersökningarna för internationella studenter, som jämför internationella studenters förväntningar och uppfattningar om universitetet under deras studietid.  Undersökningen innehåller frågor kring undervisning, mottagande, karriärstöd, utbildningskvalitet, studiemiljö och vad som fick studenten att välja Stockholms universitet. Undersökningen utvärderar även vad studenterna värdesätter mest och om de skulle rekommendera Stockholms universitet till andra. Resultaten jämförs med andra internationella och svenska lärosäten som deltar i undersökningen i år. Alla institutioner vid Stockholms universitet kommer att få ta del av resultatet från ISB under våren.

Stockholms universitet har deltagit i undersökningen redan 2010, 2011, 2013, 2015 och 2016, och resultatet från undersökningen används för utvecklingsarbete.

Som tack för att de deltagit i ISB kommer alla studenter som besvarar enkäten att få ett träd plantera i östra Afrika i samarbete med Vi-skogen.

Kontakt

Serena Nobili, projektledare för internationell kommunikation, Kommunikationsavdelningen, e-post: serena.nobili@su.se

Tina Larsson, samordnare för internationell studentrekrytering och gruppledare för stöd till internationalisering, International Office, Studentavdelningen, e-post: tina.larsson@su.se