Ask our alumni

Syftet med sidan www.su.se/ouralumni är att synliggöra våra internationella mastersalumner, använda oss av deras kunskap och erfarenheter för att informera och kommunicera med presumtiva internationella studenter som funderar på att flytta till Stockholm för att studera. Projektet skapar också kontakt och bygger relationer med våra tidigare studenter.

I den inspelade filmen berättar alumnen om sina erfarenheter och i fältet nedanför kan presumtiva studenter ställa frågor om bland annat studier, livet i Sverige och Stockholm. Årets alumner representerar 14 olika mastersprogram och kommer från USA, Japan, Finland, Nederländerna, Kina, Indien, Uganda, Colombia, Brasilien, Ecuador, Nigeria, Island och Kanada. Vi hoppas på att de ska inspirera många studenter att söka till Stockholms universitet!

Hitta de som har läst era program och länka till sidan eller bädda in filmen på er webbsida. Marknadsföringsytor för att dela sidan i era kanaler finns i mediabanken.

Kontakt: Erica Öjermark Strzelecka, Samverkansavdelningen