Filmerna är framtagna för webbsidan www.su.se/relocation som riktar sig mot en målgrupp för att informera om hur det är att arbeta vid Stockholms universitet.

Cheuk-Wai Tai berättar

Från Hong Kong till mikroskopi vid Institutionen för material- och miljökemi.

 

 

Angela Adamo berättar

Från Italien till Institutionen för astronomi vid Stockholms universitet.