Universitetsförvaltningen arbetar aktivt för att ge ett sammanhållet stöd till den internationella verksamheten och på så sätt bidra till en ökad internationell samverkan genom fler in- och utresande studenter, lärare, forskare och postdocs.

Kontakt

Avdelningen för forskningsstöd/Global Engagement Team
Maria Wikse, internationell samordnare
E-post: info@fs.su.se