Master's Fair på Stockholms universitet arrangeras

Rekrytering av masterstudenter

Utbytesstudenter är en viktig grupp att nå i rekryteringen av masterstudenter:

 • De har redan valt Sverige och Stockholms universitet
 • De har lärt känna Sverige och vår miljö och förhoppningsvis har de en god upplevelse och vill återkomma
 • De har kunskap om det svenska utbildningsystemet
 • De känner till SU och delar av vårt utbildningsutbud
 • Våra utbytesstudenter är ambassadörer för Stockholms universitet och berättar om våra utbildningar på hemmaplan
 • Många säger att de gärna skulle komma tillbaka för ett masterprogram

Master’s Fair i Galleriet i Studenthuset

Master's Fair kommer att hållas kl 10-14 den 13:e november i Galleriet i Studenthuset. Syftet med mässan är att:

 • locka våra utbytesstudenter att läsa våra masterprogram
 • erbjuda institutionerna möjligheten till en mötesplats för att möta utbytesstudenter och presumtiva studenter för att informera om våra masterprogram
 • informera presumtiva internationella studenter och svenska studenter om våra internationella mastersprogram

Program

Stockholm University’s Master’s Fair äger rum 13:e november kl. 10.00-14.00. Vi kommer att ordna med bord i Galleriet där institutionerna kan lägga ut material och möta studenter. I Ekosalen kommer vi att hålla presentationer om ansökningsprocessen och våra masterprogram, institutioner får gärna delta och presentera sina program.

Information om mässan på svenska

Information om mässan på engelska

Intresseanmälan

Vi undrar nu om du och din institution önskar delta i Master’s Fair den 13:e november genom studievägledare/programansvarig eller kommunikatör. Bjud gärna med en masterstudent eller alumn från programmet! Gör din intresseanmälan att delta via ett formulär här senast 15 oktober.

I samband med detta kommer vi också att ta fram ett marknadsföringsmaterial som riktar sig mot utbytesstudenterna så att de får information om dagen, men också om våra masterprogram.

Tidplan

 • 31/5 Save the date! En första information till våra utbytesstudenter som är här nu skickas ut
 • 31/8 Information lämnas under Orientation Day om Master’s fair till våra nya internationella studenter
 • sept och okt: Information om dagen går ut till alla internationella studenter på SU. Studentavdelningen och Samverkansavdelningen tillhandahåller kommunikationskit om dagen (MF-ytor, informationsblad och texter/bilder för webb och sociala medier) så att informationen sprids i alla våra kanaler.
 • 13/11 Master’s Fair i Studenthuset

Mer information

Hör av er om ni behöver mer information eller har frågor!

Tina Larsson, Studentavdelningen
Madelene Henriksgård, Studentavdelningen
Jeanette Nordström, Samverkansavdelningen
Helene Komlos Grill, Samverkansavdelningen