Bland annat tar Migrationsverket bort tidigare krav om minst 50-procentig närvaro för campusstudier. Det innebär att undervisning kan ske på helt eller delvis distans under tillståndstiden, så länge det gäller en utbildning som under normala omständigheter skulle ha varit campusbaserad.

Med anledning av ändringen kommer den gemensamma listan kring undervisningsform vid svenska lärosäten som SUHF sammanställt under hösten 2020 och våren 2021 inte att uppdateras inför hösten 2021. 

För mer information se Migrationsverkets hemsida:

Kontakt

Clara Tortellini, Studentavdelningen, study@su.se