Nätverket för internationell marknadsföring och kommunikation (NIMK) formerades 2016 och är ett professionellt nätverk inom högre utbildning i Sverige. De flesta svenska lärosäten samt Svenska institutet är med i Nätverket.

Syftar till erfarenhetsutbyten och kompetensutveckling

  • Vara en arena för erfarenhetsutbyte kring marknadsföring och kommunikation av Sverige som studiedestination
  • Verka för att undanröja hinder för marknadsförings- och studentrekrytering
  • Initiera samarbeten i gemensamma frågor

Nästan alla svenska lärosäten har en representant i Nätverket

Medlemmarna består av representanter som arbetar med internationell studentrekrytering från de lärosäten som har uttryckt önskemål om att delta i samarbetet. Representanten utses vid respektive lärosäte.

Tina Larsson, samordnare för internationell studentrekrytering vid Studentavdelningen, är Stockholms universitets representant i nätverket.

E-post: tina.larsson@su.se