Stockholm: the university capital

Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet är alla starka lärosäten inom sina respektive områden. Tillsammans bildar de tre universiteten en komplett akademisk miljö som står sig mycket väl i en internationell jämförelse. 

I broschyren "Stockholm: the university capital" presenteras de tre universiteten för en internationell målgrupp. Här kan du ladda ner broschyren eller beställ den genom att maila visuellidentitet@su.se.

Här finns mer information om allianssamarbetet mellan KI, KTH och Stockholms universitet som benämns Stockholm trio.