I anslutning till Partnerdagarna i Stockholm med fokus på möten mellan de som arbetar som internationella handläggare av utbytesavtal vid olika universitet i hela världen, presenterade representanter från Aix-Marseille Université i Frankrike och Université libre de Bruxelles i Belgien sina universitet och CIVIS-samarbetet tillsammans med kanslichefen Fredrik Oldsjö.

Syftet med CIVIS är att underlätta samarbeten över nationella gränser och att öka mobiliteten hos studenter, lärare och övrig personal. Universitetsalliansen ska bidra till att göra akademiska och demokratiska värderingar tillgängliga för kommande studentgenerationer genom att främja ett lokalt och regionalt samhällsengagemang. Det sker genom att skapa gemensamma utbildningar och forskningssamarbeten för att möta fem prioriterade globala utmaningar. Samarbetet i alliansen ska främja studenters och anställdas flerspråkighet och ska särskilt utveckla samarbeten med aktörer i Medelhavsregionen och Afrika.

CIVIS administreras vid Rektors kansli och samordnas av kanslichef Fredrik Oldsjö.

Mer information om CIVIS.