Universitets informationsmöte på Latinamerikainstitutet lockade ett trettiotal medarbetare.
Universitets informationsmöte på Latinamerikainstitutet lockade ett trettiotal medarbetare.

Möte med fokus på Latinamerika

Forumet startade i samband med ett möte på SU:s Latinamerikainstitut 15:e januari som samlade ett trettiotal medarbetare från hela universitetet som är intresserade av lärosätets verksamhet i regionen under 2018 och framåt.

Vid mötet togs följande frågor upp:

  • Regionstudie om Latinamerika som har tagits fram inom lärosätet presenterades
  • Ledningen och förvaltningen kommer att besöka följande länder under 2018 med syfte att utveckla samarbeten, teckna avtal med partneruniversitet och rekrytera studenter och möta alumner: Argentina, Brasilien, Chile, Colombia, Mexiko och Peru. Även institutioner kommer att delta i aktiviteter i regionen för att bland annat teckna institutionsavtal med lärosäten i olika länder.
  • Projekt och forskning som sker i olika länder i regionen idag presenterades kort

Kontakt för ledningens besök i regionen är Maria Wikse, internationell samordnare vid Avdelningen för forskningsstöd. Kontakta Tina Larsson vid Studentavdelningen för studentrekryteringsaktiviteterna.

SU:s Latinamerikaforum (SULAF)

Det nya forumet för Latinamerika är öppet för alla medarbetare och avser träffas en gång per termin för att tillhandahålla:

  • Informationsutbyte
  • Kontakter och nätverk
  • Samordning och synergieffekter

Anmäl dig till SU:s Latinamerikaforum här och om du önskar få mer information om lärosätets kontater med regionen löpande. När du registrerar ditt intresse ber vid dig kort beskriva hur ni arbetar med länder i regionen idag, om ni gör det.

Latinamerikainstitutet vid Stockholms universitet blir sammankallande för forumet genom föreståndare Andres Rivarola.