Syftet med South Africa-Sweden University Forum (SASUF) är föra samman forskare, forskningsfinansiärer, näringsliv och ministerier från Sydafrika och Sverige och projektet pågår 2018–2020. I Sveriges finansieras projektet av STINT (Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning) och de åtta deltagande svenska universiteten, och i Sydafrika av National Research Foundation och Department of Higher Education, Projektet koordineras av Uppsala universitet.

Mer om projektet (på engelska).