Högsta betyget, fem stjärnor, får bara Handelshögskolan i Stockholm, där både andelen internationella studenter och tillgången till utbildning på engelska drar upp betyget. Fyra stjärnor får universiteten i Stockholm, Lund och Uppsala, samt flera lärosäten med tydlig vetenskaplig profil som KTH och SLU. 

Indexet försöker mäta sex olika aspekter av internationalisering: internationella sampubliceringar som ett mått på forskningssamarbeten, studentrörlighet till och från lärosätet, internationella doktorander, utbildningsutbud på engelska, och personalens och ledningens internationella akademiska erfarenheter.

Alla de stora lärosätena får höga betyg på forskningsområdet, men det skiljer sig mer åt när det gäller internationella doktorander. Ledningens internationella erfarenhet är det område som får lägst betyg generellt.

Stockholms universitet får fyra stjärnor för forskning, doktorander och personal, men tre för studenter, utbildning på engelska och ledning. 

Läs mer om STINT's index:

http://www.stint.se/se/i_fokus/var/newsID/540