Bland kandidatprogrammen är det internationell företagsekonomi och politik som har flest sökande.

Totalt sökte 71 996 internationella studenter en masterutbildning, och 13 606 en kandidatutbildning i Sverige i denna ansökningsomgång med sista ansökningsdatum 15:e januari i år.

Studenter från 161 länder

Studenter från 161 länder sökte till Stockholms universitets höstutbildningar. De länder med flest sökande är följande (2017 års ansökningssiffror står i parentes):

 • Bangladesh: 968 (845)
 • Pakistan 659 (494)
 • Storbritannien 568 (598)
 • Indien 496 (311)
 • USA 435 (357)
 • Nigeria 414 (347)
 • Kina 404 (383)
 • Ghana 396 (311)
 • Sverige 376 (414)
 • Tyskland 362 (363)
 • Turkiet 282 (282)
 • Indonesien 276 (262)
 • Grekland 271 (289)
 • Egypten 239 (599)

Mest populära program

De tio mest populära masterprogrammen listas nedan.

 • Magisterprogram (60 högskolepoäng) i internationell kommersiell skiljedomsrätt 725
 • Masterprogram i nationalekonomi, 688
 • Masterprogram i informationssäkerhet, 666
 • Masterprogram i internationell och jämförande pedagogik, 653
 • Masterprogram i bank och finans/finansiell ekonomi, 578
 • Magisterprogram i beslutsstöd och riskanalys, 536
 • Masterprogram i affärsledning med informationssystem, 534
 • Masterprogram i data- och systemvetenskap, 524
 • Internationellt masterprogram i statsvetenskap, 497
 • Masterprogram i marknadsföring, 489

Kandidatprogrammet i internationell företagsekonomi och politik hade 1 414 sökande.

Förra årets ansökningsomgång hade 13 368 sökande till universitetets masterprogram. Enligt Universitets- och högskolerådet ökade antalet sökande till höstens internationella kurser och program på grundnivå vid svenska universitet och högskolor med sex procent jämfört med förra hösten, och antalet sökande till masterprogram minskade med tre procent för motsvarande period.

Antagningsbesked till sökande

Nästa steg i antagningsprocessen är urvalet – de sökande till masterprogram får sina antagningsbesked den 6 april, medan sökande till internationella kurser och program på grundnivå får vänta till den 19 april.