Nätverket Scholars at Risk värnar om de akademiska kärnvärderna. Nätverket består av 500 universitet världen över - däribland Stockholms universitet - som tar emot hotade forskare som inte kan vara verksamma i sina hemländer. 

Kom och lyssna på hur SU arbetar med att ta emot hotade forskare. 

Tid: 08.30 -09.30, fredag 11 oktober

Plats: Ekosalen

Vad är Scholars at Risk?

Talare:

  • Johanna Wiklund, international handläggare, GET, Avdelningen för forskningsstöd
  • Maria Morin, personalspecialist, Personalavdelningen
  • Nellie Grenius, säkerhetsstrateg, Fastighetsavdelningen

Moderator: Niklas Tranaeus, internationell handläggare, GET, Avdelningen för forskningsstöd

Anmälan

Anmäl dig här.