Program & nätverk

Program och nätverk

Stockholms universitet är medlem i flertalet olika program och nätverk som möjliggör samarbeten och mobilitet för studenter, lärare och personal. Program är oftast baserade på avtal mellan två parter (bilaterala) medan nätverk består av flera aktörer (multilaterala).

Nordplus

Nordplus

Nordplus högre utbildning är Nordiska ministerrådets program för att stödja samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna.

Nordplus logo

Nordlys nätverk

Nordlys är centralt nätverk inom Nordplus.

UArctic logo

north2north nätverk

North2north är ett nätverk inom University of the Arctic där universitet och högskolor som ligger runt polcirkeln samarbetar.

UNICA nätverk

UNICA nätverk

UNICA är ett nätverk som samlar Europas huvudstadsuniversitet.

kontakt

Studentavdelningen

Gruppen för internationell mobilitet