Höja kompetensen och stärka konkurrenskraften

Programmet bidrar till att höja kvaliteten och stärka den europeiska dimensionen inom högre utbildning och kan bidra till en större öppenhet mellan utbildningar i olika europeiska länder och stärka kopplingen till arbetslivet.

Exempel på vad ett deltagande kan ge är förbättrade språkkunskaper, ökad kunskap och kännedom om andra kulturer och länder, aktivt deltagande i samhället och en känsla av det europeiska medborgarskapet.

Stipendierade aktiviteter som ingår i programmet

Studenter på Stockholms universitet kan:

- studera vid ett partneruniversitet i Europa, i tre till tolv månader per utbildningsnivå.

- praktisera vid ett företag eller annan relevant organisation i Europa, i två till tolv månader per utbildningsnivå. Även nyutexaminerade kan delta, om de sökt innan de tagit ut sin examen och praktiken genomförs inom högst ett år efter att studenten tagit sin examen.

- kombinera studier och praktik till en sammanlagd period på tolv månader per utbildningsnivå.

Studenten måste vara registrerad vid Stockholms universitet för att kunna delta i aktiviteterna och studierna/praktiken måste vara relevant för den utbildning studenten går eller har genomfört samt tillgodoräkna studierna vid hemkomst.

Alla studenter som antagits till utbytesstudier/praktik, via Stockholms universitet, genom Erasmus+ beviljas ett stipendium. Stipendieansökan kan göras när antagningsbesked/motsvarande mottagits.

Mer information om Erasmusutbyte (studier) och stipendieansökan finner du här.

Mer information om Erasmusutbyte (praktik) och stipendieansökan finner du här.

Anställda på Stockholms universitet kan:

- undervisa vid ett partneruniversitet i Europa. Ansökningar rörande lärarmobilitet handläggs av Studentavdelningen. Mer information om lärarutbyte finner du här.

- delta i arbetsplatsförlagd fortbildning (jobbskuggning), kurser, seminarier eller workshops som erbjuder fortbildning inom de egna arbetsuppgifterna på ett partneruniversitet, företag eller organisation i Europa. Ansökningar rörande personalfortbildning handläggs av Studentavdelningen. Mer information om personalforbildning finner du här.

Lärosätesansökan och utbetalning av stipendier

Studentavdelningen vid Stockholms universitet ansöker varje år om stipendier hos Universitets- och högskolerådet (UHR) i kategorierna studier, praktik, lärare och personal och ansvarar för utbetalningen av stipendierna till de deltagare som blivit beviljade ett stipendium.

Avtal

De institutioner, vid Stockholms universitet, som har signerat ett Erasmusavtal med ett partneruniversitet inom Europa kan delta i programmet. (För praktik och personalmobilitet behövs inga avtal). Information om hur du sluter ett avtal och vad du bör tänka på vid förnyelse finner du här.

I universitetets avtalsdatabas kan du se vilka avtal som finns på lärosätet.

Studentutbytesavtal (Framework: Erasmus exchange studies)

Lärarutbytesavtal (Framework: Erasmus STA)

Utlysning av platser och stipendier

Institutionen utlyser tillgängliga platser för studentmobilitet, sköter urval och nominering, antagning, learning agreement och tillgodoräknande. Studentavdelningen sköter administrationen av stipendierna.

Institutionen informerar sina studenter om praktikmöjligheter inom programmet och ansvarar för traineeship agreement och tillgodoräknande. Studentavdelningen sköter administrationen av stipendierna.

Institutionen informerar sina anställda om möjligheten till personalfortbildning och lärarmobilitet och ansvarar för mobility agreement. Studentavdelningen sköter administrationen av stipendierna.

Dokumentmallar och mer information om programmet

Under rubriken Blanketter för utbyteskoordinatorer hittar du Erasmusmallar anpassade till mobilitet genom Stockholms universitet.

Mer information om Erasmusprogrammet hittar du på UHR:s hemsida.

Stockholms universitets Erasmus Policy Statement hittar du här.

Frågor?

Kontaktperson: Maria Högemark, Studentavdelningen.