Olika typer av mobilitet

Programmet för utomeuropeisk mobilitet (International Credit Mobility, ICM) möjliggör för lärare att undervisa vid ett lärosäte i ett annat land. Det är även möjligt att jobbskugga eller genomföra andra former av kompetensutbyte för både undervisande och administrativ personal. Studerande på grundnivå, avancerad nivå och dotorandnivå kan studera 3-12 månader i ett annat land.

Samtliga deltagare beviljas två typer av stipendium, ett resestipendium (baserat på avstånd till partnerläsosätet) och ett baserat på utbytets längd och levnadskostnader i landet. Ytterligare medel finns att söka för personer vars funktionsnedsättning medför extra kostnader.

Observera att stipendier inom ICM endast finns tillgängliga för de institutioner som, i förväg, ansökt om att vara med i projektet och som blivit beviljade medel.

Kontakta Studentavdelningens Erasmushandläggare för information om tillgängliga stipendier.

Lärosätesansökan

Lärosäten som önskar ingå i ICM-samarbetet ansöker en gång per år genom att skicka en samlad ramansökan till Universitets- och högskolerådet, UHR. Institutioner på Stockholms universitet som önskar ingå i ramansökan skickar en intresseanmälan till Studentavdelningen, vilka ansvarar för ramansökan.

Ansökan sker i flera steg.

1. Institutioner som är intresserade av att ansöka om medel för ett samarbete mailar in en intresseanmälan, godkänd av prefekten, senast 31 oktober 2019, till Studentavdelningen. Intresseanmälan består av två dokument, ett med narrativa frågor och ett där de olika mobiliteterna skrivs in.

2. Ledningen på SU gör ett urval och beslutar om vilka samarbeten som bör ingå i universitetets ansökan.

3. De institutioner som fått godkänt på att ingå i ramansökan skriver tillsammans med sina samarbetspartners en fullständig ansökan och mailar den till Studentavdelningen. Stöd och råd i ansökningsarbetet finns att tillgå hos Studentavdelningen.

4. Studentavdelningen sammanställer samtliga institutioners ansökningar till en ramansökan och sänder den till Universitets- och högskolerådet, UHR.

5. UHR meddelar resultat, vanligen i maj, samma år som ansökans deadline.

I presentationen som hölls den 18 september 2019 hittar du mer information om ansökan och programmet (514 Kb)

Beviljade medel

Studentavdelningen meddelar UHR:s beslut till berörda institutioner och skriver kontrakt med UHR för samtliga lärosätets beviljade medel.

Fortsatt gäller följande steg gäller för de institutioner som blivit beviljade medel.

1. Studentavdelningen bjuder in respektive institution till informationsmöte.

2. Institutionen skriver Erasmusavtal (inter-institutional agreement) med respektive partneruniversitet.

3. Institutionen lyser ut platserna och gör urval.

4. Institutionen meddelar urval till Studentavdelningen, vilka kontaktar berörd person med information om rutin för utbetalning av stipendium.

5. Institutionen handlägger mobiliteterna och signerar "mobility agreement" etc.

6. Institutionen slutrapporterar sin del av projektet och skickar underlaget till Studentavdelningen, vilka sammanställer lärosätets slutrapport och skickar den till UHR.

Beviljade samarbeten - pågående projekt

Biologisk grundutbildning - University Of Illinois At Urbana-Champaign

Områdetskansliet för naturvetenskap - Nanyang University

Stockholm Resilience Centre - Stellenbosch University

Frågor

Frågor besvaras av Studentavdelningens Erasmushandläggare.

Ytterligare information om ICM-programmet finner du på UHR:s hemsida.