Inom aktiviteten Stöd för policyförändring kan universitet och högskolor söka medel för att ta fram verktyg, metoder och arbetssätt för strategisk utveckling på europeisk policynivå (t ex ECTS, Bologna). Aktiviteten administreras och utlyses centralt i Bryssel (EAC) dit man vänder sig vid ansökan.

Mer information finns på EU-Kommissionens hemsida.

Kontakt på Stockholms universitet: Erasmushandläggare, Studentavdelningen