Ett förberedande besök ger möjlighet att träffa samarbetspartners för att planera ett projekt inom Erasmus+, skriva ansökan och diskutera det framtida samarbetet.

Tydlig koppling till Erasmus+

Ansökan om ett förberedande besök ska ha en tydlig koppling till Erasmus och institutionen ska ha planer på att skriva en ansökan inom något eller några av de program inom Erasmus som möjliggör samarbete och utbyte, till exempel:

  • europeisk och utomeuropisk mobilitet,
  • strategiska partnerskap
  • kapacitetsuppbyggnadsprojekt

Ansökan

Ansökan handläggs och beslutas av Universitets- och högskolerådet.

Det finns inga fasta ansökningsdatum utan du kan skicka in en ansökan löpande under året. Du ansöker för max två personer och du får besked månaden efter den månad du ansökt. Efter besöket skickar du in en reserapport.

Du hittar all information om hur ansökan går till, deadline, villkor etc. på Universitets- och högkolerådets hemsida.