Erasmus+

Erasmus+ logotyp

Erasmus+ programperiod 2014-2020

"Erasmus+" är namnet på EU:s program för att främja internationellt samarbete kring utbildning. Syftet med programmet är att höja kompetensen och kvaliteten i utbildningen och att stärka studenters färdigheter och konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Med programmet kan studenter studera och praktisera i ett annat land och lärare och personal få kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte med kollegor i andra länder.

Exempel på vad ett deltagande kan ge är förbättrade språkkunskaper, ökad kunskap och kännedom om andra kulturer och länder, aktivt deltagande i samhället och en känsla av det europeiska medborgarskapet.

Tre typer av aktiviteter har särskilt fokus: mobilitet, projektsamarbete och policyförändring.

Mobilitetsdelen erbjuder bland annat studenter möjligheter att studera och/eller praktisera utomlands. Personal och lärare kan jobbskugga, undervisa eller fortbilda sig i ett annat land. Programmet verkar för ökad internationell rörlighet och möjliggör för deltagare att få internationell erfarenhet och kompetensutveckling vilket stärker deras yrkesfärdigheter och kvalifikationer.

Inom projektsamarbetesdelen kan universitet söka medel för strategiska samarbets- och utvecklingsprojekt i syfte att utveckla och ta tillvara metoder, arbetssätt och initiativ för att stärka och höja kvaliteten inom utbildningen på alla nivåer och inom alla områden.

Stöd för policyförändring syftar till att ta fram verktyg, metoder och arbetssätt för strategisk utveckling på europeisk policynivå (till exempel ECTS, Bologna).

 

Stöd för policyförändring

Erasmus+ programperiod 2021-2027

Kontakt

Besöksadress: Studenthuset, Universitetsvägen 2 B, plan 3
E-post: utbyteskoordinator@su.se

Utbyteskoordinatorer på institutionerna

Institutionerna driver och organiserar det internationella studentutbytet. Du finner kontaktuppgifter till samtliga koordinatorer här.

Erasmus+ Programme Guide