Det framgångrika samarbetet mellan Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet, och Department of Linguistics, University of Ghana-Legon, fortsätter sitt gemensamma arbete som finansieras genom Sida-programmet Linnaeus-Palme.

I oktober 2015 var Maria Koptjevskaja Tamm på plats i Accra för att bland annat undervisa master- och forskarstudenter vid University of Ghana-Legon. Hennes berättelse och intryck presenteras i en artikel på institutionens hemsida.