Linnaeus-Palme

Sida logotyp

Vad är Linnaeus-Palme programmet?

Om du som anställd på Stockholms universitet önskar att samarbeta inom det Sida finansierade programmet Linnaeus-Palme kan du få mer information här.

Framgångsrikt samarbete i Ghana finansieras genom Linnaeus-Palme

Institutionen för lingvistik vid Stockholms universitet fortsätter framgångsrikt sitt samarbete med Department of Linguistics, University of Ghana-Legon (UG) med finansiering genom Linnaeus-Palme.

Kontakt

Besöksadress: Studenthuset, Universitetsvägen 2 B, plan 3
E-post: utbyteskoordinator@su.se

Utbyteskoordinatorer på institutionerna

Institutionerna driver och organiserar det internationella studentutbytet. Du finner kontaktuppgifter till samtliga koordinatorer här.