Studenter som inte har tillgång till ett ämnesnätverk via sin institution eller vill studera i något annat ämne vid ett nordiskt universitet kan ansöka om utbyte genom Nordlys.

Information om programmet och ansökningsprocessen finns här: Nordlys

Utlysning av utbytesplatser

  • Utbytesplatser utlyses en gång per år på våren
  • Utlysningsperiod för höstterminen eller hela året: 1-31 mars
  • Utlysningsperiod för vårterminen: 1 maj - september

Nästa utlysningen kommer att finnas här: Aktuella Utlysningar

Stipendium

Alla studenter som blir antagna till ett partneruniverstet inom Nordlys-nätverket kan ansöka om ett Nordplusstipendium. Beloppet variera varje år och beror på hur mycket vi beviljas och hur många studenter det blir som åker. 

Mer information finns här: Nordlys-stipendium

Nordlyspraktik

Om det finns pengar kvar finns det möjlighet för studenter att ansöka om Nordlysbidrag för praktik. 

Mer information finns här: Nordlyspraktik

Läs mer om mobilitetsprogrammet Nordlys inom Nordplus

Frågor om Nordlys besvaras av Mascha Schepers, tel: 16 25 77