Nordplus högre utbildning

Programmet är en möjlighet till samarbete mellan universitet och högskolor i Norden och Baltikum. Det kan till exempel handla om student- och lärarutbyten och om att utveckla gemensamma studieprogram eller kurser.

OBS: Utlysningen 2020/21

  • Sista ansökningsdag är 3 februari 2020
  • Nya fokusområden för åren 2019 och 2020 blir digitala kompetenser och digital problemlösning.
  • Utlsyningen 2020

Utlysningen

Utlysningen inom den nya programperioden för Nordplus (2018-2022)Nordplusprogrammet

Sista ansökningsdag: 1 februari varje år
Beslutet om fördelningen av medel kommer att tas i slutet av april.

Visuell identitet

Det finns en ny visuell identitet för Nordplus (ny logga osv.). Mer om detta i: Visuell Identitet

Information från Universitets- och högskolerådet: 

Du kan läsa mer om Nordplus för högre utbildning på webbplatsen: Utbyte.se