UNICA, Universities in the Capitals of Europe

UNICA ett nätverk som omfattar 46 universitet i 35 europeiska huvudstäder. Sammantaget ger det en medlemsstyrka på 150 000 anställda och 1 800 000 studenter. UNICA utgör ett forum där medlemmarna kan dryfta aktualiteter och strategiska förändringar inom universitetsforskning, utbildning och förvaltning. UNICA:s roll är utveckla akademisk excellens, integration och samarbete mellan medlemsuniversiteten. UNICA ska också vara drivande i Bolognaprocessen. 

Mer information om UNICA hittar ni på: UNICA

Aktiviteter för studenter

UNICA arrangerar olika samarbetsprojekt, seminarier, nätverksträffar och konferenser. En aktivitet som anordnas vartannat år är en internationell studentkonferens om högre utbildning i Europa: UNICA Student Conference. En studentdelegation från Stockholms universitet brukar delta i studentkonferensen och deltagandet samordnas av Gruppen för internationell mobilitet. Hittills har tio studenter från Stockholms universitet fått möjlighet att följa med till varje konferens.

Information om utlysningen för att ansöka om deltagande skickas via mejl till alla utbyteskoordinatorer.

Vad kan studenter förvänta sig? - UNICA Student Conference 2017

I början av oktober arrangerades UNICA nätverket den stor internationell studentkonferensen i Rom – ”Towards a Student-Centred University”, där tio studenter från Stockholms universitet deltog. 
Arrangör av konferensen var fyra universitet i Rom: Sapienza University of Rome, University of Rome Tor Vergata, Roma Tre University och Foro Italico.

Förberedelser vid Stockholms universitet
De studenter som deltog har under våren och sommaren arbetat med att förbereda sig inför konferensen genom att läsa på inom sitt ämne, skriva abstracts, göra en video och deltaga på tre förberedelsemöten som Stockholms universitet arrangerat. Studenterna delades i tio grupper som diskuterade varsitt ämne. (Videon)

Under tre dagar diskuterade studenterna i sina olika grupper och presenterade en projektplan på sista dagen av konferensen. Två av dem blev utvalda och studentgrupperna ska lämna in detaljerade planer till UNICA. 

Tobias Landström (Tobias står i mitten på bilden)

”Att vara med och delta vid UNICA konferensen i Rom var nog ändå årets bästa beslut. Jag hade inte en aning om att det skulle vara en så inspirerande och rolig upplevelse. Att träffa så många studenter från olika länder och utbyta idéer och erfarenheter för att lösa komplexa problem är något jag hoppas att jag kommer kunna göra fler gånger i livet. Full pott!”

Isabelle Woll Svedén (Isabelle står först till höger på bilden) 
”Om det var något jag lärde mig av mitt deltagande i UNICA:s studentkonferens 2017 var det tålamodets dygd. Att lyssna, lyssna, lyssna. Att skrota sina egna planer för pragmatismens skull. För att nå framsteg måste alla offra något. På något sätt tror jag också att det är så som EU fungerar, en värdefull läxa, om än en bitvis plågsam sådan.”  

Mer information om konferensen finns här: UNICA Student Conference 2017 ​eller läser rapporten UNICA ROM 2017 längs ner. Frågor besvaras av Mascha Schepers