Tilldelade medel för samarbete med Tokyo universitet

Rektor har beslutat tilldela
  • Robert Blasiak, Stockholms Resilienscentrum, 50 000 kronor
  • Ulf Fredriksson, Institutionen för pedagogik och didaktik, 360 000 kronor
  • Jaqueline Berndt, Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier, 145 000 kronor
  • Christian Christensen, Institutionen för mediestudier,  25 000 kronor
  • Donald McMillan, Institutionen för data- och systemvetenskap, 200 000 kronor
  • Patrik Andersson och Katarina Bendtz, Institutionen för lingvistik respektive Psykologiska institutionen,  44 000 kronor
  • Robin Blomdin och Arjen Stroeven, Institutionen för naturgeografi, 50 000 kronor
Totalt: 874 000 kronor

 

Mer information

Stockholms tre främsta lärosäten, Stockholms universitet, KI och KTH, har etablerat ett gemensam strategiskt samarbete med Tokyo universitet, Japans främsta lärosäte. Inom ramen för samarbetet lyser universitet ut särskilda medel för samarbeten med University of Tokyo inom både utbildning, forskning och utveckling av undervisning och lärande.