Här kan också Stockholms universitets tradition av tvärvetenskaplighet, som bl.a. avspeglas i universitetets profilområden, lyftas fram liksom den samverkan som bedrivs i form av t.ex. öppna föreläsningar, deltagande i offentliga utredningar och medverkan i den offentliga debatten.

Kunskap och innovationsutveckling

Genom ett brett utbildningsutbud och studenter från hela världen sprider universitetet kunskap om frågor som rör hållbarhet. Stockholms universitet arbetar också för att främja utveckling av innovationer baserade på kunskap som genererats vid lärosätet, både av forskare/lärare och studenter.

Miljöcertifierat universitet

Stockholms universitet är miljöcertifierat och universitetsstyrelsen har beslutat att Stockholms universitet inte ska investera i fossila bränslen.

Lista över hur Stockholms universitet arbetar med frågor kopplade till Agenda 2030 och exempel på forskning och utbildning som kan kopplas till målen.

Lista över hur Stockholms universitet arbetar med Agenda 2030 på engelska.

Mer information om de Globala målen.