I hela Sverige har antalet antagna till internationella mastersprogram ökat med 10 procent jämfört med hösten 2018. Stockholms universitet står för den största ökningen i antal antagna: från 1 797 till 2 470 (+673).

Programmen vid Stockholms universitet med högst antal reserver är masterprogrammet i nationalekonomi, masterprogrammet i pedagogik med internationell och jämförande inriktning, masterprogrammet i internationell kommersiell skiljedomsrätt och masterprogrammet i beslutsanalys och data.

– Att antalet internationella studenter som blir antagna ökar betyder att fler behöriga söker och går vidare i processen, vilket är glädjande, säger Peter Wretling, sektionschef för Antagning och högskoleprov på Studentavdelningen.