Clara Tortellini, Helena Björck och Tina Larsson från Studentavdelningen
Clara Tortellini, Helena Björck och Tina Larsson från Studentavdelningen


Samtal i ett digitalt rum

Webinars är chats där studenter från hela världen kan delta i ett digitalt samtal som Stockholms universitet håller i för att informera om Sverige, studier vid lärosätet, ansökningsprocessen, livet som student i Stockholm, bostäder m.m. Chatsen arrangeras av Studentavdelningen och totalt deltog ett fyrtiotal studenter i samtalen som hölls den 11:e december och som riktade sig mot presumtiva studenter som vill söka till Stockholms universitetet. Bland de tolv länderna studenterna kom ifrån märks Kina, Indien, USA, Tyskland och Iran.

Webinarierna filmas och läggs upp tillsammans med presentationsmaterialet på hemsidan för de studenter som inte hade möjlighet att vara med.

Ansökningsperiod fram till 15:e januari

Ansökningsperioden för internationella studenter löper fram till 15:e januari som är sista dagen för ansökningar för utbildningsprogram som startar hösten 2018. Sammanlagt erbjuder Stockholms universitet 75 masterprogram och tre kandidatprogram på engelska.

Här finns mer information om hur universitetet arbetar med internationell studentrekrytering.