Studentmobilitet

Grundläggande information för utbyteskoordinatorer

Här finner du grundläggande information för dig som arbetar som utbyteskoordinator.

  • Avtalsuppdatering Inför utlysning av utbytesplatser går utbyteskoordinatorn igenom samtliga avtal och ser över vilka som behöver förnyas och vilka avtal som eventuellt ska avslutas.
  • In- och utresande studenter med funktionsnedsättning Har du en student med funktionsnedsättning som antagits till studier vid utländskt universitet eller en utländsk student som blivit antagen till studier vid Stockholms universitet? Här finns viktig information för dig att sprida till den student som du är i kontakt med.
  • Koordinatorsmöten Gruppen för internationell mobilitet på Studentavdelningen anordnar gemensamma möten för samtliga utbyteskoordinatorer två gånger per termin.
  • MoveON Databas för internationell mobilitet MoveON är en webbaserad databas, som användas för att informera om alla avtal som finns på Stockholms universitet och att jobba med arbetsprocessen omkring ut- och inresande studenter.

Kontakt

Besöksadress: Studenthuset, Universitetsvägen 2 B, plan 3
E-post: utbyteskoordinator@su.se

Utbyteskoordinatorer på institutionerna

Institutionerna driver och organiserar det internationella studentutbytet. Kontakta utbyteskoordinatorn på din institution för att höra vilka möjligheter som finns.