Det osäkra läget kring Storbritanniens utträde ur EU består och det är fortsatt oklart hur och när det kommer att ske.

Hur påverkar brexit Erasmus-mobilitet?

Vi kan i dagsläget skicka ut deltagare inom Erasmus+, men hur länge beror på hur Storbritanniens EU-utträde ser ut och när det sker.

  • Utträde med avtal innebär att Storbritannien fortsätter vara med i Erasmusprogrammet programperioden ut. Vi kan då skicka ut och ta emot studenter, lärare och personal till och med slutet av VT21.
  • Utträde utan avtal innebär att vi kan skicka ut och ta emot studenter, lärare och personal till och med utträdesdatumet.

Studenter, lärare och personal som antagits till Erasmusmobilitet i Storbritannien HT19

Europaparlamentet och Europeiska rådet har antagit en förordning som innebär att studenter, lärare och personal som påbörjat sina utbyten, innan utträdet, kan slutföra  dessa även vid ett avtalslöst brexit. Beslutet omfattar även studenter och personal från Storbritannien som är i Sverige eller andra EU-länder via Erasmus+.

Utlysningar inför VT20

Ni kan som institution fortsatt utlysa platser till Storbritannien – men glöm då inte att:

  • informera intresserade om det osäkra läget.
  • signera bilaterala avtal - för att försäkra er om att mobiliteten kommer kunna genomföras oavsett om utträdet sker med eller utan avtal.

Fortsatt samarbete utanför Erasmusprogrammet

För de institutioner som önskar fortsätta med mobilitet till och från Storbritannien, utanför Erasmusprogrammet, finns det möjlighet att signera bilaterala avtal. Genom dessa kommer studenter, lärare och personal fortsatt kunna åka på utbyte, men utan de rättigheter och skyldigheter Erasmusprogrammet för med sig. De kommer således inte kunna erbjudas något Erasmusstipendium.

Bifogat på denna sida finns en mall, som godkänts av universitetets jurister, vilken rekommenderas vid tecknande av bilaterala avtal med Storbritannien. Observera att mallen endast kan användas för tecknande av avtal så länge Storbritannien fortfarande är medlem i EU. Avtalet är formulerat så att det träder i kraft endast i det fall Storbritannien lämnar Erasmusprogrammet.

Bifogat på denna sida finns även en textmall ni kan använda när ni kontaktar era partners.

Mer information om Brexit finner du på länkarna nedan