Enligt utträdesavtalet kommer Storbritannien att fortsätta delta i innevarande Erasmusprogramperiod till dess att det tar slut, som om de fortfarande vore ett EU-land. Avtalet inkluderar även möjligheten att slutföra pågående projekt med slutdatum efter programmets slut. Storbritanniens eventuella deltagande i det nya Erasmusprogrammet, vilket startar under 2021, beror på vad som kommer ut ur de förhandlingar som pågår mellan EU och Storbritannien under innevarande år.

Slutdatum för studier (SMS) och undervisningsuppdrag (STA)

Utbytesstudier och undervisningsuppdrag kräver att mottagande och sändande lärosäte har ett giltigt utbytesavtal (inter-institutional agreement). Majoriteten av de utbytesavtal Stockholms universitet signerat med brittiska lärosäten har en giltighet till och med VT21. Det betyder att vi kan skicka och ta emot studenter som längst till och med våren 2021.

Giltighetstiden för respektive avtal anges på det utbytesavtal (inter-institutional agreement) som signerats med en partner.

Slutdatum för praktik (SMP) och personalfortbildning (STT)

Förutsatt att stipendiemedel finns kvar kan vi skicka praktikanter och personal till Storbritannien till och med 31 maj 2022.

Information om brexit hos andra myndigheter