Sidan uppdaterades den 4 april 2020 14:40. Nya ställningstaganden är markerade med "NY!". Uppdaterade ställningstaganden är markerade med "Uppdaterad".

Information till studenter om UTBYTE/Minor Field Studies

CSN

Force majeure kopplat till Erasmus+

Universitets- och högskolerådet (UHR) uppmuntrar alla lärosäten att åberopa force majeure i de fall av Erasmusmobiliteter som påverkas av coronaviruset, oavsett land och anledning, och där en kostnad har uppstått vilken inte täcks på annat sätt. Det kan gälla kostnader för om-/avbokning eller för nya biljetter, stipendiemedel för studenter som avbryter sin mobilitet, Special Needs-kostnader och så vidare.

Vi som lärosäte ombeds att i detta skede avvakta med att skicka in force majeure-ansökningar som är kopplade till coronaviruset då UHR utarbetar rutiner för hur vi kan göra en sammanslagen ansökan där samtliga studenter ingår. All annan typ av force majeure-ansökan ska skickas in så snart som möjligt. Kontata Mascha Schepers för mer information.

Inomeuropeisk mobilitet

Mer information om vad force majeure, kopplat till coronaviruset, innebär finns på UHR:s webb under rubriken "Villkor för force majeure".

Utomeuropeisk mobilitet, ICM

Mer information om vad force majeure, kopplat till coronaviruset, innebär finns på UHR:s webb.

Försäkring för studenter och anställda som befinner sig på ett utbyte

Studenter och anställda som är på utbyte täcks av Kammarkollegiets försäkringar. 

Handläggning av skadeanmälan - Kammarkollegiet

Då många idagsläget arbetar hemifrån och har svårt att signera Kammarkollegiets skadeanmälningsblankett har de tillfälligt ändrat rutinerna till följande: 

Ansvarig handläggare på myndigheten sänder ett mail till forsakring@kammarkollegiet.se tillsammans med skadeanmälan från den försäkrade, med innehållet:

Student

Ämne: Studentens namn

Härmed intygas att XX omfattas av Student IN/Samling/Student Ut/Samling/Personskadeförsäkringen för studenter/FAS osv enligt bilagd skadeanmälan.

  • För Student IN och UT biläggs även en kopia av utbytesavtalet.
  • Studenten ansvarar för att själv skicka in sina kvitton till Kammarkollegiet och anger i sitt brev att skadeanmälan kommer separat från ansvarig handläggare.

Tjänsteresa/URA

Ämne: Resenärens/den utsändes namn

Härmed intygas att XX omfattas av Statens tjänstereseförsäkring/URA enligt bilagd skadeanmälan.

Kontaktinformation för nationella/ lokala studentorganisationer

Studentorganisationer i Europa har sträckt ut handen och bistår gärna med stöd och hjälp på plats till internationella studenter. Studenter som befinner sig i ett annat europeiskt land kan kontakta lokala studentorganisationer med eventuella frågor, t.ex. kring sina studier och rättigheter, eller om det behövs hjälp i kontakt med vård och myndigheter (t.ex. om något behöver översättas).

  • European Students Union (ESU) har en databas med kontaktinformation för sina medlemsorganisationer och eventuell specifik information angående Coronaviruset. Listan uppdateras löpande.
  • Erasmus Student Network (ESN) finns på plats på lärosäten över hela Europa och hjälper gärna de studenter som behöver stöd. Här finns en lista över nationella och lokala ESN-sektioner.

Även i länder utanför Europa kan det vara möjligt att kontakta nationella eller lokala studentorganisationer för stöd och rådgivning.

Force majeure kopplat till Nordplus

Studenter kan behålla hela stipendiet även om hen inte kan fullfölja hela terminen på partneruniversitetet. Det är upp till respektive handläggare att besluta om man vill göra detta eller inte. Nordplus kommer inte att kräva pengarna tillbaka.

Studenter med extra resekostnader kan få extra resebidrag och summan kan överstiga det högsta belopp som anges i handboken. Men bara pengar vi har kvar kan användas för detta, det finns ingen extra finansiering på Nordplus att ansöka om för att täcka studentens resekostnader.

Information om coronaviruset på universitetets centrala webbsida

Registrering i Ladok

Under rådande omständigheter är det extra viktigt att alla studenter som är på utbytesstudier, - både in- och utresande, finns registrerade i Ladok, och med korrekt status på utbytet.

Korrekt registrering och status är viktigt p.g.a:

  • studenter ska kunna nås av information från universitetet
  • universitetets försäkringar ska gälla
  • studenter ska få studiestöd från CSN

Utbytesstudier i Ladok

Avbrott i Ladok

Frågor kring avbrott på utbytesstudier i Ladok hänvisas till ladok@su.se

Utskick till studenter