Stockholms universitet kommer att ansluta till Erasmus Without Paper (EWP - hub för datautbyte) enligt tidplan från EU-kommissionen med start HT21. Krav om att Learning Agreement, nomineringar, utbytesavtal och betygsutdrag ska utbytas via EWP kommer stegvis från hösten 2021:

HT21 - Online Learning Agreement (OLA)

  • Kan tecknas i Dashboard för inresande från slutet av maj 2021
  • Inte ett absolut krav från EU, d.v.s. det kan förekomma lärosäten som inte tar emot och skickar LA digitalt via EWP under 2021/22.
  • Mer information om Dashboard finns på Confluence

HT22 - Online Learning Agreement (OLA)

  • Kan tecknas för utresande från ca mars 2022 för mobilitet HT22.

Fram til dess hanteras LA enligt befintliga rutiner på befintlig mall tills ny mall för LA finns. 

LA finns tillgänglig på medarbetarwebben

HT22 – Digitala Erasmusavtal (IIA)

  • Erasmusavtal giltiga från HT22- planeras att kunna tecknas i Mobility-Online under HT21.

HT23 - Nomineringar och Transcripts of Records (ToR)

  • Nomineringar för in- och utresande planeras hanteras i Mobility-Online under VT23 för HT23.
  • ToR - detaljer kring införande finns ännu ej tillgängliga.

Tidplanen har tidigare ändrats av Kommissionen, och vid ändringar kan även SUs tidplan komma att justeras.

Vad är EWP egentligen?

EWP eller Erasmus Without Paper är ett projekt med mål är att möjliggöra utbyte av mobilitetsdata via olika mobilitetssystem, istället för som idag där filer och e-post med studentuppgifter skickas mellan lärosäten. EWP har en s.k. hub som varje lärosäte ansluter sin egen mjukvara (mobilitetssystem) eller sin leverantörs (MoveON, Mobility-Online, m.fl.) mjukvara till. I EWP lagras inga uppgifter, utan fungerar genom att ange en stardard, och vara en växel, så att data kan utbytas i samma format och komma fram till rätt mottagare.

Mer information om Dashboard finns på Confluence

Frågor? Kontakta oss på ewp@su.se