APAIE - Asia-Pacific Association for International Education

Datum: 22-26 mars 2020

Plats: Vancouver, Kanada

Syfte: Nätverka, träffa partners/potentiella partners, omvärldsbevakning. Kompetensutveckling genom deltagande i seminarier.

Anmälda från Stockholms universitet: Juridiska institutionen, Mascha Schepers, Tina Larsson, Åsa Landes - Studentavdelningen

EAIE - EAIE: European Association for International Education

Datum: 15-18 september 2020

Plats: Barcelona, Spanien

Syfte: Nätverka, träffa partners/potentiella partners, omvärldsbevakning. Kompetensutveckling genom deltagande i seminarier.

Anmälda från Stockholms universitet:

Internationaliseringsdagarna (Universitets- och högskolerådet, UHR)

Datum: 10-11 november 2020

Plats: KTH, Stockholm

Syfte: Nätverka, träffa kollegor på andra svenska lärosäten, omvärldsbevakning. Kompetensutveckling.

Anmälda från Stockholms universitet:

Inspelning från 2019 års konferens.

Inspelning från 2018 års konferens.

NAFSA - NAFSA: Association of International Educators

Datum: 24-29 maj 2020

Plats: St. Louis, Missouri, USA 

Syfte: Nätverka, träffa partners/potentiella partners, omvärldsbevakning. Kompetensutveckling genom deltagande i seminarier.

Anmälda från Stockholms universitet:

Externa kalendarium

Universitets- och högskolerådet

ACA, Belgium (Academic Cooperation Association)