Gruppen för internationell mobilitet

Gruppen arbetar med studentutbyte, praktik, fältstudier, samt personalmobilitet och internationell studentrekrytering. Den ger också stöd till institutionernas arbete med internationalisering. Vi är uppdelade i olika team: 

Erasmus+

Team Erasmus har övergripande ansvar för lärosätesansökan och uppföljning av mobilitetsprogrammet Erasmus+, studenters stipendieansökan och utbetalning av stipendiet till utresande Erasmusstudenter- och praktikanter samt lärarmobilitet och personalfortbildning. Du kan nå teamet på funktionsadressen: erasmusutbyte@su.se

I Erasmusteamet ingår: 

 

Alexandre Beckman

Erasmus+ stipendiehandläggare

Erasmus+ lärarmobilitet

Ansökningar OS-medel (välkomst/farewell/planeringsbesök)

Utbytesambassadörer

alexandre.beckman@su.se

08-16 11 80

Mascha Schepers

Erasmus+ samordnare

Erasmus+personalfortbildning

Erasmus+ international Credit Mobility (ICM) 

Erasmus+ projektsamarbeten (Erasmus Mundus gemensamma masterprogram, Kapacitetsuppbyggnad, Kunskapsallianser och strategiska partnerskap)

CIVIS mobilitet (European Civic University Alliance)

UNICA Student Conference

mascha.schepers@su.se

08-16 25 77


Studentmobilitet och avtal

Team studentmobilitet och avtal samordnar och utvecklar universitetsövergripande (centrala) avtal med fokus på studentmobilitet. Du kan nå teamet på funktionsadressen: studentutbyte@su.se

I teamet ingår: 

Adriana Jimenez Moreno

Studentmobilitet: Japan, Korea, Thailand, Latinamerika, Mellanöstern, Nordamerika, Ryssland, West Indies, Singapore 

Webb

Förberedande aktiviteter för utresande studenter

Farewellfika för hemresande studenter

Stadshusmottagning

Välkomstaktiviteter och Orientation Day

adriana.jimenez@su.se

08-16 48 95                    

 

Disa Karlsson

Studentmobilitet: Australien och Nya Zeeland

Kursval för inresande utbytesstudenter genom centrala avtal

Webbredaktör och nyhetsbrev

disa.karlsson@su.se

08-16 18 42

 

Joakim Hellberg 

Kursval för inresande utbytesstudenter genom centrala avtal

joakim.hellberg@su.se

08-16 40 44

 

Lorana Kuruzovic

Avtalsfrågor

lorana.kurozovic@su.se

08-16 26 79

 

Mascha Schepers

Studentmobilitet: Kina inkl. Hong Kong, north2north, Nordlys

mascha.schepers@su.se

08-16 25 77

 

 

Minor Field Studies (MFS)

Gruppen för internationell mobilitet har det övergripande ansvaret för ansökan och rapportering av MFS-programmet vid Stockholms universitet samt utlysningarna och stipendiehandläggning för sökande studenter Du kan nå MFS-handläggaren på funktionsadressen: mfs@su.se

Madelene Henriksgård                             

MFS-handläggare                     

mfs@su.se                                

08-16 12 29

 

Linnaeus Palme (LP)

Linnaeus-Palme programmet handläggs och administreras till största del på respektive institution. Lärosätets LP-samordnare ansvarar för att sprida information om programmet och för att skriva lärosätets ramansökan, i vilken institutionsansökningarna ingår. 

Madelene Henriksgård                                      

LP-samordnare                      

madelene.henriksgard@su.se

08-16 12 29

 

Internationell studentrekrytering

Team Internationell studentrekrytering ansvarar för digitala- och fysiska rekryteringsaktiviteter och sökandekommunikation och arbetar även med migrationsfrågor, statistik, studentundersökningar, FAS-försäkringar, webb och digitala studentambassadörer. 

I teamet ingår: 

Tina Larsson

Samordnare internationell studentrekrytering

tina.larsson@su.se                                                      

08-16 19 43

Madelene Henriksgård

Internationell studentrekrytering

madelene.henriksgard@su.se

08-16 12 29

Disa Karlsson

Internationell studentrekrytering

disa.karlsson@su.se

08-16 18 42

Clara Tortellini

Internationell studentrekrytering                                                   

clara.tortellini@su.se

08-16 21 22

 

Stödsystem (MoveOn)

Gruppen för internationell mobilitet använder systemet MoveOn för hantering av utbytesstudenter genom centrala avtal och nätverk, som avtalsdatabas och hantering av stipendieutbetalningar. Du kan nå handläggaren på funktionsadressen: moveon@su.se

Joakim Hellberg 

Systemansvarig MoveOn   

Digitalisering av nya Erasmusprogrammet  

moveon@su.se             

08-16 40 44

 

Gruppchef

Åsa Petri

Gruppchef                                    

asa.petri@su.se

08-16 20 89                            

 

Övriga funktionsadresser:

utbyteskoordinator@su.se  För kommunikation med utbyteskoordinatorer
courses.incoming@su.se För kommunikation angående kursval - inresande utbytesstudenter genom centrala avtal om kursval
exchange@su.se Inkommande frågor från internationella utbytesstudenter
webb.intmob@su.se För kommunikation om ändringar på hemsidan som Gruppen för internationell mobilitet ansvarar för: su.se/utlandsstudier