Efterfrågas

SU:s information

PIC (Participant Identification Code)

999885022
Legal Representative

Astrid Söderberg Widding, President

Jerker Dahne, Head of Student Services, har delegerats uppgiften att signera ansökningar, "mandate letters" och "grant agreements" gällande Erasmus.

Full Official Name of Partner Organisation

ACRONYM

Stockholm University

SU

Official Legal Status or Form Public University
Official Registration No 202100-3062
Full Official Address Universitetsvägen 10 A, 106 91 Stockholm, Sweden
VAT Number SE202100306201
Erasmus code S STOCKHO01
ECHE number 29366-EPP-1-201-1-SE-EPPKA3-ECHE
Insurance Policy No 202100-3062