Inresande studenter

Orientation Days HT17 t.o.m VT20

Här kan ni se datum för Orientation Day t.o.m vårterminen 2020.

Att ta emot en Erasmuspraktikant

Att ta emot en praktikant är både intressant och stimulerande samtidigt som det innebär ett ansvar. Det finns ingen central samordning av inresande Erasmuspraktikanter, men naturligtvis fungerar Studentavdelningen som stöd även i denna process.

Kontakt

Besöksadress: Studenthuset, Universitetsvägen 2 B, plan 3
E-post: utbyteskoordinator@su.se

Utbyteskoordinatorer på institutionerna

Institutionerna driver och organiserar det internationella studentutbytet. Kontakta utbyteskoordinatorn på din institution för att höra vilka möjligheter som finns.