”Application form for exchange students at Stockholm University” är ett exempel på hur en ansökningsblankett kan se ut. Om du väljer att själv använda denna ansökningsblankett, glöm inte att anpassa den till dina behov och fylla i sidhuvud/sidfot, rubrik och adressen dit ansökan skall skickas.

Application form for exchange students at Stockholm University (376 Kb)

Du bör även be studenterna att bifoga studieintyg (transcript of records) till ansökan för att kunna bedöma huruvida du kan anta studenterna på de kurser de valt.