När du har beslutat att anta studenten ska du utfärda ett ”Letter of Acceptance” som är ett bevis på att studenten antagits att studera vid Stockholms universitet. Detta dokument måste visas upp då studenten ansöker om ett eventuellt uppehållstillstånd i Sverige samt i olika sammanhang vid ankomsten till Stockholm.

Skicka ”Letter of Acceptance” till studenten tillsammans med ett välkomstbrev med praktisk information (Registration Form, bostadsinformation, Orientation days, svenskkurs och kursspecifik information).