Observera att studenten bara i särskilt motiverade fall och under förutsättning att hemuniversitetet godkänt det, kan betraktas som utbytesstudent under mer än ett år.

Under förutsättning att din institution kan bereda studenten plats bör följande beaktas:

  • Koordinator på partneruniversitetet måste godkänna förlängningen.
  • Gruppen för internationell mobilitet på Studentavdelningen, måste meddelas för förlängning av studietid i LADOK.
  • Ansökan om förlängt uppehållstillstånd görs till Migrationsverket. Mer information finns på Migrationsverkets hemsida. Observera att det kostar 1000 kronor att ansöka om förlängt uppehållstillstånd.
  • Observera att bostad genom Housing Office maximalt kan erhållas under ett år. Om du vill att dessa studenter ska ha fortsatt boende behöver du även ta med studenterna i din bostadsprioriteringslista som skickas ut till dig efter sista ansökningsdag.
  • Nytt antagningsbesked, ”Letter of Acceptance” ska utfärdas för aktuell period, detta måste alltså även meddelas till Housing Office för bekräftelse av förlängt boende.