Försäkringskassans EU-kort

Medborgare i EU/EES-land eller Schweiz ska vid sjukdom i första hand använda sig av sitt europeiska sjukförsäkringskort. EU-kortet ger innehavaren rätt till nödvändig vård på samma ekonomiska villkor som invånarna i Sverige. Kortet utfärdas av Försäkringskassans motsvarighet utomlands. Det är bra att påminna studenterna om att ta med detta kort.

Student IN

Som ett komplement till personkadeförsäkringen finns Kammarkollegiets samlingsföräkring Student IN som gäller för inresande utbytesstudenter. Försäkringen gäller för alla utländska utbytesstudenter som antagits till högskoleutbildning vid universitetet. Med utbytesstudent menas en student som studerar eller praktiserar i Sverige enligt en överenskommelse om utbyte eller mottagande mellan det svenska lärosätet och ett utländskt lärosäte. Försäkringen gäller dygnet runt i Sverige. Observera att den inte gäller om studenten reser utanför Sveriges gränser. Försäkringen gäller från två veckor före studiestart (inkl introduktionsprogram) till två veckor efter studieslut.

Student IN-försäkringen ger utländska studenter ett skydd för vårdkostnader. Den innehåller även ett visst olycksfallsskydd i form av fasta belopp vid invaliditet eller dödsfall. Försäkringen ger också ett visst ansvars- och rättsskydd. Vårdkostnader ersätts inte om studenten fått ett svenskt personnummer då studenten i det fallet endast betalar samma kostnad som alla personer bosatta i Sverige.

Utfärdande av försäkringshandlingar - ansvarsfördelning

Den person som ansvarar för mobiliteten är den som informerar om försäkringen samt utfärdar nödvändiga dokument.

Typ av mobilitet Ansvarig för information, försäkringsbevis och skadeanmälan
Centrala avtal Gruppen för internationell mobilitet
Minor Field Studies Gruppen för internationell mobilitet
Institutionsavtal (ex. Erasmusstudier) Ansvarig institution
Erasmuspraktik
Ansvarig institution
Övriga mobiliteter (t.ex. fältarbete) Ansvarig institution

 

Ansvarig person fyller i namn och försäkringsperiod på exempelvis antagningsbesked (studietid+ två veckor innan och efter) samt länk till försäkringens villkor och mailar till student. Spara kopia.

Vid behov förser ansvarig person student med skadeanmälningsblankett. Student fyller i och signerar blankett och lämnar den tillsammans med eventuella kvitton (i original) till ansvarig person, som signerar anmälan och skickar den till Kammarkollegiet. Kopia på avtal ska alltid bifogas anmälan. Kopiera och spara alla anmälningar.

Mer information om Kammarkollegiets Student IN-försäkring och blankett för skadeanmälan finns på