Vem kan få bostad genom Housing Office?

Housing Office hjälper utbytesstudenter samt UHR-stipendiater med boende. OBS! Vi kan bara hjälpa studenter som har Erasmuspraktik under vårterminen (om vi har lediga bostäder) och vi kan inte ge bostad till studenter med barn eftersom vi inte har några familjelägenheter.

Antal bäddar och typer av bostäder

Det finns 584 bäddar på 4 områden; Kungshamra, Lappskärrsberget, Idun (Norra Stationsgatan 99) och Lidingö. Det finns korridorsrum, delade lägenheter (1 rok) och singellägenheter (1 rok). 

På höstterminen brukar ca 70-75% av dom inresande utbytesstudenterna bli erbjudna bostad. För vårterminen är motsvarande siffra 95-100%.

Ansvarsfördelning

Utbytesskoordinatorns ansvar:

 • Informera alla inresande utbytesstudenter som kommer på deras institutionsavtal att Stockholms universitet inte har någon bostadsgaranti och att dom som inte får bostad av Housing Office måste hitta bostad på egen hand.
 • Utbytesstudenter ansöker om bostad innan dom är etablerade i Ladok så därför måste respektive utbyteskoordinator skicka en inresandelista (med eller utan prioritering) till Housing Office via e-post: housingoffice@su.se. Housing Office godtar endast inresandelistor enligt mallen Regform och bostadslista, MALL (xls) (67 Kb) . Deadline för att skicka in inresandelistan för inresande utbytesstudenter för höstterminen är alltid 17 maj och för vårterminen är det 17 oktober. Om inresandelistan inte kommer in i tid så får dom inresande utbytesstudenter på det institutionsavtalet inte bostad i den den första fördelningen.
 • Utbyteskoordinator får prioritera andra internationella studenter på inresandelistan, men det betyder att det blir färre rum för utbytesstudenterna. OBS! PHD studenter och gästforskare får inte prioriteras på inresandelistan eftersom det finns specifika bostäder för dessa två grupper: www.su.se/english/staff-info/relocation/planning-your-stay/accommodation-for-visiting-researchers/accommodation-for-visiting-researchers-1.116029
 • Se till att studenternas e-postadresser som anges i mallen ”Regform och bostadslista” är korrekta
 • Informera Housing Office om studenter som hoppar av sitt utbyte så att en eventuell omfördelning av bostad kan ske så fort som möjligt.

Bostadsfördelning och regler

 • Fördelning av bostäder sker enligt fastslagen fördelningsprincip,  Fördelningsprinciper 2013 (doc) (111 Kb)
 • Housing Office bokar in rum enligt institutionens prioritering eller lottar ut rummen.
 • Om en utbytesstudent från en institution hoppar av sina planerade studier eller tackar nej till ett bostadserbjudande, går bostaden till en annan student inom samma institution. Om inte någon bostadslös finns inom samma institution, tar Housing Office beslut om vem som blir tilldelad bostaden.
 • Rumsavbokningar som inkommer 2 veckor innan Arrival day(s) går automatiskt till ”Last minute housing lottery”.
 • Senast den 30 juni/30 november får studenterna bostadsbesked från Housing Office. Housing Office mailar vid denna tidpunkt även en lista på alla studenter som fått boende till utbyteskoordinator på varje institution.
 • Utbytesstudenter som inte blivit tilldelade boende i den första fördelningen får information om hur de kan hitta bostad på egen hand samt information om ”Last minute housing lottery” som pågår under Orientation Week varje termin. I denna omgång räknas inte eventuella prioriteringslistor utan det är ett lotteri så alla utbytesstudenter har lika stor chans att få bostad. Internationella masterstudenter och Erasmus Mundus får delta i ”Last minute housing lottery”, men de hamnar sist i turordningen eftersom utbytesstudenterna prioriteras.
 • Utbytesstudenter får bara ett bostadserbjudande och om dom väljer att tacka nej så måste dom hitta bostad på egen hand.
 • Bostäderna hyrs ut 1 termin i taget och max 2 terminer.
 • Studenter som blir beviljade bostad har möjlighet att utnyttja denna under ett läsår, under förutsättning att de är antagna för hela läsåret och att de har följt reglerna som står i hyreskontraktet samt betalat alla sina hyror i tid.
 • Information om Housing Office och bostäderna finns på denna hemsida: http://www.su.se/english/education/student-services/housing/housing-for-exchange-students  


Information om Housing Office