Studenterna registreras i Ladok, på antingen kurs, del av kurs eller individuell kurs.

Mer information finns i bifogat Word dokument nedan.