Deadlines: 17 maj för höstterminen och 17 oktober för vårteminen.

Rutiner för etableringen av inresande studenter in Ladok är inte klar än. 

Frågor?

Kontakta Adriana Jimenez Moreno , Studentavdelningen, 08-16 4895