Uppehållstillstånd (Residence Permit)

Studentavdelningen har tagit fram en instruktion om hur man steg för steg ansöker om uppehållstillstånd. Delge den gärna till inkommande studenter som måste ansöka om uppehållstillstånd. Handläggningstiden är varierar, men kan vara 1-2 månader, så studenterna bör ansöka i god tid. Det kan även vara bra att informera om att det kostar 1 000 SEK att ansöka. Förse studenten med kontaktuppgifter till kontaktperson på institutionen, förslagsvis till den som är utbyteskoordinator.

Instruktioner steg-för-steg på engelska om hur man ansöker om uppehållstillstånd: Residence permit instructions (pdf) (356 Kb)

Visum

En del studenter behöver så kallat "entry visa", det vill säga ett visum för att komma in i Sverige. Det är alltså inte samma sak som "residence permit". Studenten ansöker själv om visum på Sveriges ambassad i hemlandet. Det finns ingen hjälpande instruktion att delge studenter, de måste själva gå in på respektive ambassads hemsida och se vad som gäller.