Nätverksmöte för utbyteskoordinatorer

Gruppen för internationell mobilitet bjuder två gånger per termin in institutionernas utbyteskoordinatorer för att nätverka och få information om aktuella ämnen.

Mötena är uppdelade i tre delar. Som utbyteskoordinator är du välkommen att delta i alla eller enbart någon av delarna av mötet.

Del 1: tematiskt. Till denna del ber vi dig som utbyteskoordinator att inkomma med önskemål/förslag om tema. Du mailar ditt önskemål/förslag till: utbyteskoordinator@su.se 

Del 2: information/nyheter

Del 3: Stammtisch. Den tredje delen ger möjlighet att tillsammans med andra utbyteskoordinatorer och handläggare i Gruppen för internationell mobilitet nätverka och äta lunch tillsammans på Lantis (självkostnadspris). Stammtisch sker i anslutning till ett nätverksmöte.  

Kommande mötestillfällen är inbokade:

  • Nätverksmöte: 16 oktober 2019, 09:00-11:00, Studenthuset, Ekosalen,
  • Stammtisch: 16 oktober 2019, 11:30-12:30, Lantis

 

  • Nätverksmöte: 4 december 2019, 09:00-11:00, Studenthuset, Ekosalen
  • Stammtisch: 4 december 2019, 11:30-12:30, Lantis

 

  • Nätverksmöte: 3 mars 2020, 13:00-15:00, Studenthuset, Ekosalen
  • Stammtisch: 3 mars 2020, 11:30-12:30, Lantis

Inbjudan, med anmälningslänk, skickas ut via den e-postlista som används vid övriga utskick  till utbyteskoordinatorer. Behöver någon läggas till eller tas bort från e-postlistan? Kontakta: Maria Högemark, Studentavdelningen.

 

Introduktion för nya utbyteskoordinatorer

  • Datum ej fastslaget

Erasmusseminarium - praktik

Presentationer och minnesanteckningar

Presentationer och minnesanteckningar från tidigare möten finns bifogade på denna sida.